Kennis & Co staat voor kennis & coördinatie. Het samenbundelen van kennis en ervaringen vormt de essentie van lerende teams en organisaties. Ons streven is vitale, lerende en innoverende teams en organisaties te kweken. Dit doen we door samenspel en onderlinge afstemming van kennis & kunde in te slijten in het werk. De trajecten die we daarvoor ontwerpen noemen we Teamlab’s, waarin team-skills worden uitgeprobeerd en geïmplementeerd.

De mensen achter Kennis&Co

Chantal Savelsbergh

Chantal Savelsbergh

Nieuwsgierig, ondernemend, confronterend en inspirerend met een passie voor ontwikkeling van samenwerking in projecten en organisaties. Zeer ervaren als coach in trajecten waarin teaming en verandering cruciaal zijn.

Haar carrière speelt zich deels af in de praktijk en deels in onderzoek. Rode draad vormt het thema “teams en teamskills kweken”, m.n. in contexten waar verandering en innovatie het team-effect essentieel maakt. Ze wil hierin bruggen slaan tussen theorie en praktijk. En tussen mensen om samen een doel te bereiken. Daarom coacht ze teams in organisaties om het gezamenlijk prestatie- en leervermogen zowel binnen als tussen teams duurzaam te versterken. Om haar aanpak verder te ontwikkelen doet zij onderzoek naar teams en hun aanpassingsvermogen. Bovendien put ze kennis uit bestaand onderzoek, en leert van haar coaching-ervaringen. Haar ervaringen als projectleider, teamleider, teamlid, onderzoeker en adviseur en de vele ervaringen van hen waar ze mee samenwerkt vormen een constante bron van verwondering en inspiratie, zowel voor haar coaching als onderzoeksactiviteiten.

View Chantal Savelsbergh's LinkedIn profile View Chantal Savelsbergh’s profile

Peter Storm

Peter Storm

Projecten en hoe ze geleid worden is iets wat Peter al jaren fascineert. Zowel aan de theoretische kant, maar vooral ook aan de kant van de praktijk. Samenwerking op gang brengen, bewustzijn kweken voor leiderschap, opbouwen van ervaringskennis zijn de thema’s waar hij op focust. Dit doet hij op velerlei wijze, zoals het begeleiden en coachen van projectleiders, en project teams, het doen van onderzoek en het presenteren van interessante bevindingen zowel uit de praktijk als de theorie via boeken en presentaties. Met name het thema ‘overcoming project disasters’ oftewel ‘hoe haal je een vastgelopen project uit het slop’ heeft zijn aandacht.