de Project Management trainingen van Kennis&co hebben als kern de groei van relatiebeheer-vaardigheden. De gebruikelijke opleidingen laten die aspecten veelal onderbelicht en richten zich vooral op de technische en meer tastbare elementen van de PM-taken, zoals planning, budget-en resource-management.

Tijdens trajecten die Kennis&Co de afgelopen jaren voor  IBM Nederland verzorgde bleek hoezeer projectmanagers gebaat zijn bij het kunnen opbouwen en handhaven van relaties, vooral in een omgeving waar zakelijke aspecten prioriteit hebben en de projectmanager in beperkte mate kan (bij-)sturen.

De ervaring van Kennis&Co bij het begeleiden en trainen-on-the-job van projectmanagers in verschillende industrie segmenten komt duidelijk naar voren in de groepsessies als wel in de persoonlijke gesprekken. Die ervaring maakt dat jonge projectmanagers, maar ook oude rotten in het vak, snel overtuigd raken van de waarde van Kennis&Co’s adviezen en die ook gebruiken in hun dagelijkse werk.