Wat merken managers en andere betrokkenen bij teams waar wij mee gewerkt hebben?

Wat wij terugkrijgen is dat teamleden gezamenlijk onder andere:

  • Innovatief en ondernemend zijn, kansen zien en die oppakken
  • Sneller kunnen aanpassen en vernieuwen
  • Makkelijker met kritiek omgaan
  • Elkaar meer opzoeken, helpen en ‘de bal toespelen’
  • Meer de teamspirit vasthouden
  • Explicieter keuzes maken: wat doen we wel en wat niet en waarom, en hoe doen we het samen?
  • Meer openheid en routine in het verbeteren van hun samenspel.

Partners

“De kracht van verbinden in organisaties”

Barcavela is een netwerkorganisatie bestaande uit negen adviseurs, trainers en coaches, die gepokt en gemazeld zijn in ontwikkelings- en verandertrajecten in de not for profit sector in Zuid-Limburg. Mede dankzij het combineren van onze eigen ervaringen als zelfstandig ondernemers, maar vooral door onze complementaire competenties kunnen we directies & MT’s spiegelen, strategisch confronteren en een breder perspectief voorhouden. Daarbij leggen we altijd een link tussen bedrijfsvisies enerzijds en gewenst gedrag en meetbare effecten anderzijds. We werken vraaggestuurd, hebben een breed dienstenpakket en naast ons eigen collectief een nog groter netwerk, omdat we sterk  geloven in de kracht van verbinden. We zijn bovendien niet bang om met onze voeten in de modder te staan. We staan dus niet langs de zijlijn, opereren gemakkelijk op verschillende niveaus en kunnen door advisering, training, coaching en intervisie veranderprocessen in de diverse lagen van een organisatie inbedden.

Barcavela

Wat vertellen klanten over onze trajecten?

Vanuit mijn rol projectmanager ‘Rijdend vervoerssysteem Dienst Metro & Tram Amsterdam’ komen we maandelijks als managementteam bij elkaar om te reflecteren en zo te werken aan continue verbetering. De begeleiding van Kennis & Co is daarbij van grote waarde.

Gerard Scheffrahn, ATOSBORNE

De begeleiding en samenwerking met Kennis&co zeer prettig en bijzonder leerzaam ervaren. Uitstekende begeleiders die mij hielpen beter te presteren vooral als het gaat om de zachte kant van het management maar ook om goed naar jezelf te kijken en luisteren. Deze ervaring zal ik altijd blijven gebruiken in mijn toekomstige werkzaamheden.

Amir A. Attari, IT Program Manager Essent

Het resultaat van een groot migratieproject hangt voor een groot gedeelte af van de wil tot samenwerken. Alleen als collectief kan een project succesvol uitgevoerd worden.

Het is daarbij van belang dat individuen bewust werken aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer daarbij de organisatie waar ze voor werken of het persoonlijk belang niet direct gediend worden.

Om dit te bereiken heb ik een aantal malen de hulp van Kennis & Co ingeroepen. Door actief met teams aan de slag te gaan tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden werd enerzijds wederzijds begrip en vertrouwen gecreëerd en werden ook verbeteringen in de uitvoering van activiteiten gesignaleerd en naar tevredenheid doorgevoerd.

De medewerkers van Kennis en Co zijn zeer ervaren en bovendien meedenkend  en betrokken. Ik ervaar de samenwerking altijd als zeer plezierig en adequaat.

Janneke van den Berg, Maniaqs

Het werken met de partners van Kennis & Co sluit aan bij mijn cockpit besturing van een aanbesteding of uitvoering van project in de Infrastructuur. Maar wat zet ik als metertjes in mijn cockpit om mijn team te laten winnen ?. Hoe maat ik van mijn project een succes ?

Met het model en boek met dezelfde titel van Kennis & Co geef je gezamenlijk invulling aan de zes succesfactoren. Wat uiteindelijk met samenwerken in je team leidt tot het bereiken van je Doel, het realiseren van je Business Case en tevreden Stakeholders.

Gerben Turkstra, Programmamanager en Projectmanager BAM Infra

de Project Management trainingen van Kennis&co hebben als kern de groei van relatiebeheer-vaardigheden. De gebruikelijke opleidingen laten die aspecten veelal onderbelicht en richten zich vooral op de technische en meer tastbare elementen van de PM-taken, zoals planning, budget-en resource-management.

Tijdens trajecten die Kennis&Co de afgelopen jaren voor  IBM Nederland verzorgde bleek hoezeer projectmanagers gebaat zijn bij het kunnen opbouwen en handhaven van relaties, vooral in een omgeving waar zakelijke aspecten prioriteit hebben en de projectmanager in beperkte mate kan (bij-)sturen.

De ervaring van Kennis&Co bij het begeleiden en trainen-on-the-job van projectmanagers in verschillende industrie segmenten komt duidelijk naar voren in de groepsessies als wel in de persoonlijke gesprekken. Die ervaring maakt dat jonge projectmanagers, maar ook oude rotten in het vak, snel overtuigd raken van de waarde van Kennis&Co’s adviezen en die ook gebruiken in hun dagelijkse werk.

Jan A. Koster,, Executive Project Manager IBM Global Services

Nog vaak gebruik ik in samenwerkingsvraagstukken oefeningen van Peter en Chantal. Met name het rollenspel waarin je een andere projectrol aanneemt. Wat dan schokkend is, dat iedereen stereotype gedrag gaat vertonen en de menselijke maat volledig uit het oog verliest.

De interventies van Peter en Chantal zijn dan confronterend en blijvend.

Robert Kroon, Business Development ARCADIS The Netherlands

Met mijn team van adviseurs op het gebied van beleid en vergunningverlening werken wij steeds vaker multidisciplinair en in netwerken, zowel binnen als buiten het waterschap. Daarom besteedden wij in 2014 een dag aan het ons verdiepen in de sociale kant van samenwerken. Hoe werkt de dynamiek precies en welke menselijke processen komen daar bij kijken? Chantal heeft ons in een ochtend meegenomen op een tocht door onze eigen ervaringen, die we zo op een ongedwongen manier met elkaar deelden. Met de (wetenschappelijke) kennis die Chantal er aan toevoegt, werden onze belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking helder. Die nemen we nog dagelijks mee!

Sarah Tinnevelt-Van Berkel, afdelingshoofd beleid, Kennis en Advies, Waterschap Reest en Wieden.

Inmiddels een aantal keren samengewerkt met Kennisenco. Thema’s variëren van “reflecteren met je team” tot en met de grondbeginselen van projectmanagement. Mijn ervaring is dat we op een hele kundige manier creatieve dingen hebben gedaan. En dat is wat mij betreft precies wat onze doelgroep nodig heeft. Ik kom graag weer terug.

Luc Boekesteijn, Programmamanager Neerlands diep